(Japonais | Anglais | Français)

Home | A propos de ASANOKAI | Artiste | Blog | Lien


Artiste

EXPOSITION ASANOKAI 2009

EXPOSITION DE GINZA
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

EXPOSITION DE NINGYOCHO
2008 | 2007

Le ASANOKAI Accordent 2006

"ASANOKAI Grand prix 2009"
Kousei Kai


EXPOSITION ASANOKAI 2009

Cliquez pour agrandir l'image.

Ikuko Iisaka

Emiko Imamura

Masumi Ohkawa

     

Ai Ogasawara

Kousei Kai

Osamu Kaneko

     

Takanobu Karukome

Junko Kan

Miyoko Komatsu

     

Otoya Yasuda

Takako Shimura

Tomoe Takahashi

     

Nobuaki Takahashi

Takehiro Togari

Tomoko Matsumoto

     

Mariko Yokota

UP

Reproduction Unapproved du contenu d'imprimer et une image est defendue.


Home | A propos de ASANOKAI | Artiste | Blog | Lien


Copyright©ASANOKAI,Tous droits réservés.