(Japonais | Anglais | Français)

Home | A propos de ASANOKAI | Artiste | Blog | Lien


Artiste

EXPOSITION ASANOKAI 2012

EXPOSITION DE GINZA
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

EXPOSITION DE NINGYOCHO
2008 | 2007

2005グランプリ
"ASANOKAI Grand prix 2012"
Takehiro Togari

EXPOSITION ASANOKAI 2012

Cliquez pour agrandir l'image.

Ikuko Iisaka

Sara Ishikawa

Hidemi Irie

 

MIhoko Uchida

Masumi Ohkawa

Ai ogasawara

kousei Kai

Kiyoshi Kanazawa

Osamu Kaneko

     

Takanobu Karukome

Yuji Koishikawa

Hiroki Gotoh

   

Miyoko Komatsu

Takako Shimura

Tomoe Takahashi

 
 

Nobuaki Takahashi

Taeko Chikamatsu

Takehiro Togari

   

Hikari

Tomoko Matsumoto

Otoya Yasuda

     
 
 
 

Setsuko Kameda

 

 

(Special Guest)

 

UP↑

Reproduction Unapproved du contenu d'imprimer et une image est defendue.


Home | A propos de ASANOKAI | Artiste | Blog | Lien


Copyright©ASANOKAI,Tous droits réservés.